Začetna španščina
Za dijake, ki se prvo leto učijo španščino.
Angleščina 1 - TJ 1
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Ruščina v 1. letniku