Angleščina 2 - TJ1
Za dijake, ki se drugo leto učijo španščino
Español 2 - Nivel A1 /A2 (drugi letnik)

Ruščina v 2. letniku