Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Ruščina v 4. letniku