Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Kemija - Vasilija Tsigarida
Slovenščina - Tina Lušina Basaj
Matematika - Brlogar Aljoša

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu


Predmet Informatika - 4. letnik oz. 1. letnik Inovativne pedagogike 1:1

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Inovativni razred - 1c