Alenka Bizjak - ZGO 4.letnik (priprave na maturo)

 Mojca Zelič - ZGO 4.letnik (priprave na maturo)

 Mojca Zelič - ZGO 4.letnik (redni)

Matura iz zgodovine je prima.
Ko živimo v sedanjosti, ustvarjamo zgodovino.